سرزده وارد مشو میکده حمام نیست
امام علی علیه السلام

مردانگی , نامی است که همه بزرگواریها و خوبیها را در برمی گیرد
امام علی  علیه السلام

امام علی علیه السلام بر گروهی عبور کردند که در حال گفتگو بودند
فرمود در باهره چه سخن میگویید؟
عرض کردند:درباره مردانگی گغتگو میکنیم
فرمودند :آیا خداوند در کتاب خود پاسخ شما را نداده است , آنجا که میفرمایند:
((همانا خداوند به عدل و احسان فرمان میدهد؟))
عدل , انصاف است و احسان , نیکی و بخشش.
غیر از اینها چیز دیگری هم هست؟
صفاتی که در مردانگی هست
امام علی علیه السلام

مردانگی , دوری کردن انسان است از آنچه مایه ننگ اوست و به دست آوردن آنچه که باعث آراستگی اوست

امام علی علیه السلام

اساس مردانگی , این است که در پنهان , کاری را نکنی که در آشکار از انجام آن شرم داشته باشی
امام علی علیه السلام

نشانه مردانگی انسان , به همه نیکی کردن و احسان نمودن و منت نگذاشتن است
امام علی علیه السلام

ریشه مردانگی حیا و میوه اش پاک دامنی است
امام علی علیه السلام

از کمال مردانگی که حقی را که بر گردن دیگران داری فراموش کنی و حقی را که دیگران بر گردن تو دارند به یاد داشته باشی
امام علی علیه السلام

با صداقت و وفاداری مردانگی به کمال میرسد


امام علی علیه السلام

از لغزش جوانمردان در گذرید , زیرا که هیچ یک از آنان نلغزند , مگر این که دست خداوند دستش را بگیرد و او را بلند کند
رسول اکرم صلوات الله علیه وآله

مردانگی , اصلاح ثروت است
امام علي (ع) مي فرمايند:
انسان، دلش زبان اوست و خردش دين او، و مردانگي او در سايه لياقت اوست و روزي او تقسيم شده است. و روزگار هر روز بدست يكي است و مردم تا آدم (ع) همه يكسان و برابرند.
رسول اكرم (ص) مي فرمايند:
هر كه با مردان درگير شود، مردانگي و احترامش بر باد رود.
امام علي (ع) مي فرمايند:
آبرو داري، مهم ترين اصل مردانگي است
امام علي (ع) مي فرمايند:
حسود از زندگي بي بهره باشد و ملول از دوستي و دروغگو از مردانگي
امام علي (ع) مي فرمايند:
مردانگي مرد كامل نشود مگر آنگاه كه دين فهم شود و دز زندگي ميانه روي پيشه سازد و در برابر پيشامدهاي سختي كه به او روي مي آورد شكيبا باشد و تلخي اي كه از جانب برادرانش به او مي رسد شيرين يابد.
از امام حسن (ع) سوال شد: مردانگي چيست؟
فرمود: حفظ دين، حفظ عزت نفس، نرم رفتاري، تداوم نيكي، پرداخت حقوق و اظهار دوستي نسبت به مردم.
روزي امام محمد باقر (ع) به آنان كه در محضرش بودند فرمود: مردانگي چيست؟
آنان هر يك اظهار نظري كردند.
آنگاه امام فرمودند:
مردانگي آن است كه زياده نخواهي كه خوار گردي و اظهار فقر ننمايي كه تهيدست گردي و بخل نورزي كه دشنام شنوي و نابخردي نكني كه دشمن يابي.
پس آنگاه از امام پرسيده شد كه چه كسي بر اين كار تواناست؟
آن حضرت فرمودند:
آنكس كه دوست دارد چون مردمك در چشم و همانند مشك در عطرها و بسان خليفه روزگار شما باشد.
امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند:
سه چيز است كه مرد را بي اعتبار سازد: حسد، سخن چيني و سبكسري.

امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند:
سه چيز نشانه بزرگواري مرد است: خوش اخلاقي، فروبردن خشم و فروپوشيدن چشم.

از امام جعفر صادق (ع) پرسيده شد كه مردانگي چيست؟
امام (ع) فرمودند:اين است كه خدا تو را در آنجا كه بازداشته ات، نبيند و از آنجا كه امر نموده، تو را غائب نبيند.

 

برگشت به ارشیو کامل احادیث به تفکیک حروف الفبا

 


+ نوشته شده در  ۸۶/۰۹/۱۶ساعت 15:23  توسط ادریس